Thái Nguyên: Đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20.09D

Dương Hưng 16:59, 03/02/2023

Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20.09D (thuộc Công ty TNHH Vũ Tần) do vi phạm quy trình kiểm định.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20.09D của Công ty TNHH Vũ Tần bị đình sau khi bị phát hiện vi phạm.
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20.09D của Công ty TNHH Vũ Tần bị đình chỉ hoạt động 2 tháng sau khi bị phát hiện vi phạm.

Trước đó, từ ngày 4 đến 17-1, Đoàn kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành kiểm tra đột xuất 9 trung tâm đăng kiểm hoạt động trên địa bàn tỉnh, với 13 dây chuyền đăng kiểm.

Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện vi phạm ở một số đơn vị. Ngoài Trung tâm Đăng kiểm 20.09D bị đình chỉ hoạt động 2 tháng, Đoàn kiểm tra còn phát hiện và xử lý 7 đăng kiểm viên thuộc các trung tâm: 20.09D; 20.08D; 20.07D; 20.01S; 20.05D, với tổng số tiền phạt 10,5 triệu đồng.

Đợt kiểm tra được thực hiện đột xuất, với nội dung kiểm tra các công đoạn trong quy trình kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm, như: Kiểm tra hồ sơ, sổ ghi chép, trích xuất camera… Khi phát hiện các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định, nâng cao ý thức đạo đức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm định.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải: Việc quản lý hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chủ yếu do Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì. Hàng năm, Cục Đăng kiểm tiến hành kiểm chuẩn để đánh giá tình hình hoạt động của các trung tâm. Còn Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo thẩm quyền. Trong năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã kiểm tra theo kế hoạch đối với các trung tâm đăng kiểm hoạt động trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện 2 đăng kiểm viên vi phạm quy trình kiểm định và đề nghị Cục Đăng kiểm thi hành kỷ luật…