Nâng cao năng lực số cho thanh niên Thái Nguyên

Thu Nga 07:54, 28/04/2023

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), từ kiến thức đến kỹ năng số. Cùng với hoạt động truyền thông về chuyển đổi số, các cấp bộ đoàn - hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác quản lý, điều hành và triển khai các hoạt động, phong trào thanh niên.

Đoàn viên thanh niên Thái Nguyên tham gia các cuộc thi trực tuyến.
Đoàn viên thanh niên Thái Nguyên tham gia các cuộc thi trực tuyến.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức, kỹ năng số cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức hoạt động nhằm hỗ trợ thanh, thiếu niên nâng cao năng lực số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại.

Lực lượng ĐVTN tại mỗi xã, phường, thị trấn, xóm, tổ dân phố là tuyên truyền viên tích cực, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng công nghệ số; nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, giao tiếp, làm việc trên môi trường số có văn hóa và đảm bảo an toàn, an ninh mạng; tham gia phát triển nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực thương mại điện tử. 

Các cấp bộ đoàn cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn ĐVTN có thiết bị thông minh cài đặt và sử dụng ứng dụng C- Thainguyen, Thái Nguyên- ID. Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều sân chơi trực tuyến cho giới trẻ như cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XII do Trung ương Đoàn phát động trên app Thanh niên Việt Nam; tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV do Tỉnh đoàn phát động trên ứng dụng C - Thái Nguyên; Cuộc thi quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên lần thứ I trên ứng dụng C - Thái Nguyên…

Đến nay, hơn 150 nghìn thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức đoàn, hội, đội các cấp tổ chức; 40% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Anh Nguyễn Lê Hoàng, chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn Thái Nguyên, cho biết: Trong quý I, Tỉnh đoàn đã ký thỏa thuận hợp tác với Viettel Thái Nguyên về việc triển khai Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn và Chương trình phát triển dịch vụ viễn thông. Thoả thuận này dựa trên các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số.

Trên cơ sở nền tảng dịch vụ số của Viettel, ĐVTN tiên phong sử dụng ứng dụng thanh toán điện tử, hỗ trợ tạo tài khoản cho người có công, người yếu thế trong xã hội; là hạt nhân lan tỏa thanh toán không dùng tiền mặt từ các dịch vụ thiết yếu.

Tỉnh đoàn phối hợp với Viettel Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai ứng dụng công dân số (C-ThaiNguyen), phát triển đô thị thông minh tỉnh Thái Nguyên, thực hiện mục tiêu phát triển 500.000 người dùng ứng dụng.

Viettel hỗ trợ Tỉnh đoàn ứng dụng phòng họp không giấy tờ, làm cơ sở từng bước số hóa các hoạt động từ Tỉnh đoàn đến đoàn cấp huyện...

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai tới 100% cấp bộ đoàn toàn tỉnh về việc triển khai phần mềm Quản lý đoàn viên kết nối với ứng dụng Thanh niên Việt Nam, để đoàn viên có thể khai báo thông tin trực tiếp trên ứng dụng.

Năm 2023 là Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn, thể hiện quyết tâm của tổ chức đoàn các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, thế mạnh của thanh niên trong chuyển đổi số. 

Thời gian tới, các cấp bộ đoàn sẽ tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ cùng cả hệ thống chính trị trong chuyển đổi số của tỉnh; tuyên truyền, vận động, sử dụng, tham gia trực tiếp triển khai ứng dụng công nghệ số theo phương châm “Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên”…