Định Hoá: Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Việt Dũng 18:46, 23/05/2023

Ngày 23-5, UBND huyện Định Hoá tổ chức tập huấn triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số cho 170 công chức xã, thị trấn và các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.

Người dân tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Chợ Chu, thực hành việc đăng nhập, tra cứu thông tin trên ứng dụng số.
Người dân tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Chợ Chu, thực hành việc đăng nhập, tra cứu thông tin trên ứng dụng số.

Tại đây, đại diện Bưu điện tỉnh phổ biến cho những người tham gia về khái niệm và hướng dẫn cài đặt, sử dụng các chức năng của ứng dụng địa chỉ số như: Đăng nhập, tra cứu, tìm kiếm, cập nhật thông tin, thực hiện gắn địa chỉ số… Đồng thời tổ chức thực hành sử dụng một số chức năng của ứng dụng địa chỉ số tại tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Chợ Chu.

Huyện Định Hóa có trên 22.000 địa chỉ số bao gồm thông tin cơ bản về địa chỉ hành chính. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia góp phần tạo thuận lợi cho công tác quản lý hành chính, giao thông, y tế, du lịch… Dữ liệu này có thể chia sẻ cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên ngành phục vụ trong nhiều lĩnh vực.