Đạt mức tăng trưởng 50%

08:42, 10/05/2009

Bước sang năm 2009, tước những khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát kinh tế, thị trường có sự cạnh tranh quyết liệt, nhưng nhờ năng động trong cơ chế mới, chủ động xây dựng thương hiệu, tạo uy tín với các chủ đầu tư nên Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng Thái Nguyên vẫn đạt mức tăng trưởng cao, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tính đến hết tháng 4 /2009, giá trị sản xuất công nghiệp của đơn vị đã đạt gần 13 tỷ đồng/19 tỷ đồng kế hoạch năm, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó giá trị tư vấn khảo sát, thiết kế đạt gần 6 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2008; nộp ngân sách Nhà nước gần 900 triệu đồng, bằng 81,27% kế hoạch năm; bảo đảm việc làm cho trên 130 lao động với mức thu nhập bình quân 3,2 triệu đồng/tháng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2008.

 

Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị nhân lực; xây dựng chiến lược maketinh, phục vụ kịp thời nhu cầu của thị trường; đổi mới, thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000…