Thủ tướng chỉ đạo về việc quản lý ngoại hối

08:31, 09/05/2009

Ngày 8/5/2009, Thủ tướng Chính phủ có Công văn yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Công an, Công Thương, Thông tin và Truyền thông cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý ngoại hối.

Theo Công văn, Thủ tướng chỉ đạo các các bộ trên và 2 thành phố lớn cùng các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Công văn cũng nêu rõ cần đặc biệt chú trọng xử lý các hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phép, quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa bằng ngoại tệ.