Giá trị sản xuất xây dựng quý I đạt trên 6.075 tỷ đồng

Xuân Hải 16:14, 02/04/2023

Theo Cục Thống kê Thái Nguyên, trong quý I-2023, giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn tỉnh đạt 6.075,2 tỷ đồng, bằng 75,2% quý trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong quý I-2023, giá trị công trình dân dụng tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong quý I-2023, giá trị công trình dân dụng tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, giá trị sản xuất xây dựng khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 167 tỷ đồng, bằng 47,2% quý trước và tăng 54,4% so cùng kỳ; khu vực kinh tế trong nước đạt 5.908,2 tỷ đồng (chiếm 97,3%), giảm 23,5% so với quý trước và tăng 9,2% so cùng kỳ.

Chia theo loại công trình, giá trị công trình nhà ở đạt 3.015 tỷ đồng (chiếm 49,6%), tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2022; giá trị công trình nhà không để ở đạt 1.544,1 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ; giá trị công trình kỹ thuật dân dụng đạt 980,3 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 535,9 tỷ đồng, giảm 22,2% so với cùng kỳ.