Sự cần thiết phải phát triển liên hiệp hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

Thanh Phong 18:29, 26/04/2023

Đó là chủ đề Hội thảo do Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức tại xã Văn Hán ngày 26-4.

 

Toàn tỉnh hiện có 5 liên hiệp hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với 30 HTX thành viên. Các liên hiệp HTX đã từng bước thực hiện vai trò liên kết sản xuất, hỗ trợ các thành viên; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trong HTX; tham gia vào quá trình xây dựng NTM tại các địa phương.

Đối với huyện Đồng Hỷ, tính đến cuối năm 2022, toàn huyện có 92 HTX, trong đó có 74 HTX nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn các HTX trên địa bàn vẫn còn sản xuất nhỏ lẻ, chưa có tính liên kết cao. Do vậy cần thiết phải phát triển liên hiệp các HTX nhằm tạo dựng vùng nguyên liệu đồng nhất, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM...

Tại Hội thảo, đại diện 9 HTX ở xã Văn Hán đã nêu nhiều ý kiến, mong muốn ngành chức năng của tỉnh và huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ để các HTX phát triển, nhất là 6 HTX sản xuất, chế biến chè. Từ đó hình thành và phát triển vùng sản xuất chè lên 1.200ha, đưa chè trở thành cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương.

Thông qua Hội thảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ địa phương, thành viên các HTX về vai trò, sự cần thiết phải thành lập liên hiệp HTX. Đồng thời, giúp các ngành, cơ quan chức năng của tỉnh nắm bắt thông tin, định hướng phát triển kinh tế của mỗi địa phương để xây dựng kế hoạch phát triển liên hiệp HTX, nhất là thành lập liên hiệp HTX chè trong năm nay.