Phú Lương: Trên 1 tỷ đồng hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo

Lan Anh (Phú Lương) 14:04, 07/10/2023

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Lương vừa phối hợp với UBND xã Yên Lạc tổ chức bàn giao con giống thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo bàn giao con giống cho các hộ dân xã Yên Lạc
Đại diện Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Lương bàn giao con giống cho các hộ dân xã Yên Lạc.

Theo đó, 21 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã Yên Lạc được trao 21 con bò cái sinh sản để chăn nuôi và phát triển kinh tế. Mỗi con bò có trọng lượng 210-220kg, đã được tiêm vắc-xin đầy đủ. Trước khi nhận bò giống, các hộ đã được cán bộ chuyên môn tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, cách làm chuồng trại, cách xử lý một số bệnh thường gặp ở bò.

Đây là hoạt động thuộc dự án “Hỗ trợ trâu, bò cái nuôi sinh sản" thuộc tiểu dự án 1 của Dự án 3, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2023.

Tổng kinh phí thực hiện Dự án tại xã Yên Lạc là trên 509 triệu đồng. Trong đó, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 490 triệu đồng, nhân dân đối ứng trên 18 triệu đồng. Quá trình tham gia Dự án, các hộ dân còn được Nhà nước hỗ trợ vật tư phục vụ chăn nuôi và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản.

Thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, huyện Phú Lương đã hỗ trợ nhân dân xã Yên Ninh 20 con trâu giống, hỗ trợ nhân dân xã Yên Lạc 21 con bò giống. Tổng kinh phí thực hiện Dự án ở hai địa phương là trên 1 tỷ đồng.