Ngành Điện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nhị Hà 08:28, 09/11/2023

“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên cả 3 lĩnh vực cốt lõi là sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng nguồn nhân lực. Qua đó giúp tiết kiệm chi phí và cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.


Cán bộ Phòng Điều độ (Công ty Điện lực Thái Nguyên) sử dụng phần mềm Scada để phân tích thông số vận hành lưới điện.
Cán bộ Phòng Điều độ (Công ty Điện lực Thái Nguyên) sử dụng phần mềm Scada để phân tích thông số vận hành lưới điện.

Năm nay, ngành Điện nói chung và Công ty Điện lực Thái Nguyên nói riêng gặp không ít khó khăn, nhất là tác động của giá nguyên liệu thế giới tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất điện. Do vậy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được coi là một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, đơn vị đến các đội, tổ sản xuất áp dụng biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng; đảm bảo độ tin cậy lưới điện phân phối. Trong đó, quản lý chặt định mức chi phí sản xuất, kinh doanh cho các khâu phù hợp với thực tiễn đơn vị. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, đáp ứng nhanh nhất yêu cầu cấp điện cho các phụ tải mới; áp dụng và triển khai đồng bộ chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực giúp tăng hiệu quả, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động và năng lực quản trị...

Đối với việc quản lý, sử dụng lao động, Công ty tiếp tục phổ biến quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động về nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm tại cơ quan và gia đình. Xây dựng và đổi mới các chương trình đào tạo, phát triển nâng cao nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống điện vận hành linh hoạt, khả năng tự động hóa cao từ sản xuất, truyền tải tới khâu phân phối, qua đó, giảm đáng kể chi phí nhân công mà vẫn đảm bảo hệ thống lưới điện hoạt động an toàn, ổn định. 

Công nhân Công ty Điện lực Thái Nguyên tiến hành thay dây dẫn hạ thế để bảo đảm cung cấp điện ổn định, giảm tổn thất điện năng.
Công nhân Công ty Điện lực Thái Nguyên tiến hành thay dây dẫn hạ thế để bảo đảm cung cấp điện ổn định, giảm tổn thất điện năng.

Để các dự án triển khai đúng tiến độ, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền nơi thực hiện dự án để kiểm tra ngay từ khâu phê duyệt hướng, tuyến cho phù hợp với quy hoạch hiện có của địa phương; đồng thời, triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đúng quy trình và quy định của pháp luật; ưu tiên đầu tư cơ bản, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo 100% dự án đầu tư theo đúng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Công ty cũng làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương và khách hàng sử dụng điện để triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện; tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng.

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong 9 tháng năm 2023, lưới điện khu vực vận hành ổn định. Toàn Công ty có 213 sự cố lưới điện trung áp, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế tổn thất điện năng theo cấp điện áp tới nay là 2,89% (thấp hơn 0,17% so với kế hoạch năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ). Quản lý và thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí, trong đó tiết kiệm 10% chi phí biến động theo định mức; tiết kiệm 10% chi phí sửa chữa lớn theo định mức.

Ông Trần Hồ Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên, nhấn mạnh: Trong thời gian tới, ngành Điện lực Thái Nguyên tiếp tục khắc phục triệt để các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện; đôn đốc duy tu, bảo dưỡng đối với lưới điện của khách hàng; đồng thời, quan tâm giải phóng hành lang an toàn lưới điện để giảm sự cố, tăng độ tin cậy cung cấp điện; quản lý tốt, chặt chẽ số liệu để phân tích, đánh giá, từ đó có giải pháp giảm tổn thất điện năng trên các đường dây trung áp, trạm biến áp; tăng cường áp dụng các thiết bị tiên tiến để nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện…