Công ty than Khánh Hòa - VVMI: Sản xuất, tiêu thụ 140 nghìn tấn than

Nhóm P.V 16:32, 05/04/2023

Khắc phục nhiều khó khăn, trong quý I/2023, Công ty than Khánh Hòa - VVMI (trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP) tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh.

Công ty đã bóc dỡ trên 1,2 triệu m3 đất đá, khai thác được trên 120.000 tấn than nguyên khai, tiêu thụ trên 140.000 tấn than các loại, đạt 101% kế hoạch quý. Hiện nay, Công ty bảo đảm việc làm ổn định cho trên 600 lao động với mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Công ty than Khánh Hòa luôn chú ý phun sương dập bụi, bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất.
Công ty than Khánh Hòa luôn chú ý phun sương dập bụi, bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất.

Năm 2023, Công ty được giao kế hoạch bóc dỡ 4,5 triệu m3 đất đá, khai thác 435.000 tấn than nguyên khai (tăng 5.000 tấn so với năm 2022), tiêu thụ 560.000 tấn than các loại. Tuy nhiên, Công ty tiếp tục đối diện với một số khó khăn như: Giá nguyên, nhiên liệu, chi phí sản xuất tăng, thiếu diện tích đổ thải, tiêu thụ sản phẩm chậm…

Để khắc phục khó khăn, ngay từ đầu năm, Công ty đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp như: Phát huy tối đa năng suất của các thiết bị bốc xúc, sàng tuyển, vận tải; khuyến khích các sáng kiến làm lợi trong sản xuất; thực hiện cắt giảm chi phí sản xuất; rà soát, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật an toàn, tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn kịp thời nguy cơ mất an toàn… Đồng thời tiếp tục kiến nghị với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, mở rộng diện tích đổ thải.