Nhà máy Luyện gang: Bảo đảm việc làm cho gần 540 lao động

X.H 16:16, 07/04/2023

Trong quý I/2023, vượt qua nhiều khó khăn, Nhà máy Luyện gang (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Quý II/2023, Nhà máy Luyện gang phấn đấu sản xuất 70.000 tấn quặng thiêu kết.
Quý II/2023, Nhà máy Luyện gang phấn đấu sản xuất 70.000 tấn quặng thiêu kết.

Theo đó, Nhà máy đã sản xuất được 53.750 tấn gang lò cao, bằng 107,5% so với kế hoạch quý I được giao; sản xuất trên 70.000 tấn quặng thiêu kết, bằng 107,6%; bảo đảm việc làm ổn định cho gần 540 lao động với mức lương bình quân 8,7 triệu đồng/người/tháng (chưa tính tiền lương chia thêm của Công ty). Các sản phẩm của Nhà máy được thực hiện dưới giá thành Công ty giao, sản xuất bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị...

Trong quý II, với kế hoạch sản xuất 53.000 tấn gang lò cao, Nhà máy Luyện gang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, nỗ lực duy trì sản xuất ổn định. Trong đó, chú trọng các giải pháp tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng; bảo đảm chế độ chạy lò, giữ lò sản xuất ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.