Ứng dụng phần mềm quản lý chất lượng nông sản

Lương Hạnh 16:14, 30/05/2023

Ngày 30-5, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm quản lý chất lượng nông sản Thái Nguyên. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng gần 50 doanh nghiệp, HTX tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt một số nội dung: Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030...

Đến nay, mô hình trạm quan trắc thời tiết thông minh ứng dụng công nghệ iMetos phục vụ việc chăm sóc cây chè đã được triển khai tại nhiều huyện, thành phố trong tỉnh.
Đến nay, mô hình trạm quan trắc thời tiết thông minh ứng dụng công nghệ iMetos phục vụ việc chăm sóc cây chè đã được triển khai tại nhiều huyện, thành phố trong tỉnh. Ảnh: T.L

Thực hiện nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phần mềm quản lý chất lượng nông sản Thái Nguyên (tại địa chỉ: http://qlclnongsan.thainguyen.gov.vn).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn cài đặt, truy cập, sử dụng phần mềm này trên máy tính và thiết bị di động. Sau khi cài đặt xong, cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản dễ dàng tra cứu những thông tin như: Quy mô sản xuất, quy trình sản xuất, hồ sơ đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm…