Phát triển 2.720ha lúa đặc sản theo hướng hàng hóa

Tùng Lâm 18:22, 26/09/2023

Với sản lượng trên 360 nghìn tấn mỗi năm, hiện nay, lúa đang là cây lương thực có hạt chủ lực của tỉnh Thái Nguyên.

Nông dân Thái Nguyên đã chủ động đưa các giống lúa thuần chất lượng cao, trong đó có giống lúa J02 vào gieo cấy nhằm năng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cây trồng.
Nông dân Thái Nguyên đã chủ động đưa các giống lúa thuần chất lượng cao vào gieo cấy nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Trong ảnh: Nông dân thu hoạch lúa J02.

Để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, thời gian qua, tỉnh đã tăng cường chuyển dịch cơ cấu giống lúa theo hướng tăng diện tích gieo cấy các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa. Đồng thời, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất lúa theo hướng tăng giá trị sản phẩm, hiệu quả sản xuất.

Đặc biệt, tỉnh đã phát triển một số vùng sản xuất lúa đặc sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, có thương hiệu sản phẩm, với tổng diện tích đạt khoảng 2.720ha. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung như: Vùng trồng lúa nếp Thầu Dầu của huyện Phú Bình, vùng trồng lúa nếp Vải của huyện Phú Lương, vùng trồng lúa Bao Thai của huyện Định Hóa.

Hiện nay, toàn tỉnh có 117ha lúa được cấp chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, tập trung tại TP. Phổ Yên và các huyện Phú Lương, Phú Bình, Võ Nhai…