Đồng Hỷ: 151ha cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ

Ngọc Ánh 17:52, 28/02/2024

Thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã chú trọng quy hoạch, tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với những vùng có điều kiện phát triển cây ăn quả.

Xã Hóa Trung đã có 20ha nhãn được cấp giấy chứng nhận VietGAP.
Xã Hóa Trung đã có 20ha nhãn được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Tính đến hết năm 2023, toàn huyện có 151ha/195ha cây ăn quả tập trung được cấp giấy chứng nhận VietGAP, hữu cơ. Năm 2023, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng cây ăn quả đạt 200 triệu đồng/ha/năm (tăng 30 triệu đồng so với năm 2020).

Toàn huyện hiện có trên 1.700ha cây ăn quả. Đồng Hỷ đặt mục tiêu đến năm 2025 có 200ha diện tích cây ăn quả sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữucơ; diện tích cây ăn quả tập trung đạt 240ha; có 70% vùng sản xuất tập trung xây dựng được thương hiệu sản phẩm. Cùng với đó, huyện khuyến khích các địa phương tạo điều kiện cho người dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc, thu hái, bảo quản và tăng cường liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm...