Chủ động, linh hoạt trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Phong Sương (Quân khu 1) 10:32, 25/02/2023

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động thường lợi dụng dư luận xã hội đang bức xúc về tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, để rồi quy chụp thành những khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong chủ trương, đường lối đổi mới cán bộ và công tác cán bộ của Đảng.

Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng chuyển giao trang thiết bị công nghệ thông tin cho Ban Công nghệ Thông tin Quân khu trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động.
Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) chuyển giao trang thiết bị công nghệ thông tin cho Ban Công nghệ thông tin Quân khu 1, phục vụ công tác đấu tranh ngăn chặn những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động.

Trên địa bàn Quân khu 1, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, xa, vùng biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn gặp nhiều khó khăn. Điều này đã tác động trực tiếp đến dư luận, tâm trạng xã hội và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian qua, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình” với nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, quyết liệt, trực diện hơn… Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35, Đảng uỷ Quân khu 1 và Tỉnh uỷ các địa phương trên địa bàn, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả, góp phần giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng.

Đảng uỷ Quân khu, trực tiếp là BCĐ 35 các cấp đã làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kịp thời cung cấp thông tin, vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Các lực lượng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương để nắm, trao đổi thông tin, kịp thời định hướng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về các vấn đề dư luận quan tâm như: vụ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19; vụ việc "chuyến bay giải cứu" trong đại dịch COVID-19; việc buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra các vi phạm trong công tác quản lý tài chính của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và các vụ việc tranh chấp đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường dân sinh, ô nhiễm môi trường ở một số nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp diễn ra trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu…

Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân không hoài nghi trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội; chủ động có biện pháp đấu tranh vạch trần những luận điệu sai trái, kích động của các thế lực thù địch.

Hiện nay, cấp uỷ Đảng, BCĐ 35 các cấp đã phối hợp chặt chẽ với BCĐ 35 các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hình thức và phương pháp đấu tranh kịp thời, chính xác và linh hoạt lựa chọn những vấn đề chính trị, xã hội mang tính thời sự từ các nguồn thông tin chính thống của báo chí Trung ương và các địa phương để đăng tải, chia sẻ nhằm lan toả thông tin tích cực, "pha loãng" thông tin xấu độc với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, bảo đảm an toàn, không để lộ, lọt thông tin bí mật quân sự.

Ngoài ra, các đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở trong nước, khu vực và quốc tế.

Đồng thời, triển khai các giải pháp đấu tranh đồng bộ, hiệu quả, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự, chế độ cung cấp thông tin, quản lý tài liệu và quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ sử dụng Internet, mạng xã hội, phòng ngừa và ngăn chặn ảnh hưởng, tác động xấu của thông tin sai trái, phản động xâm nhập vào đơn vị, địa phương; làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn thông qua các chương trình, hoạt động dã ngoại làm công tác dân vận; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng tại các địa bàn trọng điểm, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới… Các đơn vị cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, để các lực lượng tham gia đấu tranh hiệu quả, thời gian tới, BCĐ 35 các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu sẽ chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, BCĐ 35 các địa phương nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, thông báo, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng; củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân, dân, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.