Thái Nguyên tăng cường thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nhị Hà - Mạnh Hùng 14:39, 22/02/2023

Ngày 22-2, tại trụ sở Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc tinh thần và nội dung của Nghị quyết Trung ương 8, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt là giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế...

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Theo đánh giá, trong 10 năm qua, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Cơ quan Quân sự, Công an các cấp chủ trì, phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chất lượng tổng hợp, trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, bài học thực tiễn trong việc quán triệt, triển khai Nghị quyết; việc tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Lê Khánh Hải chúc mừng và biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thái Nguyên đạt được.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, chúc mừng và biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thái Nguyên đã đạt được. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh ở các cấp, ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến về vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.