Đảng ủy Quân khu 1: Quán triệt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Khương Quang (Quân khu 1) 16:09, 27/02/2023

Ngày 27-2, Đảng ủy Quân khu 1 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, chủ trì Hội nghị - ảnh.

 

Các đại biểu dự Hội nghị được quán triệt, nghiên cứu các nghị quyết của Quân ủy Trung ương: Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Đảng uỷ Quân khu đã nêu bật ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành các nghị quyết; đánh giá ưu điểm và hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong từng nghị quyết, triển khai cho cấp uỷ các cấp xây dựng chương trình hành động gắn với thực tiễn đặc thù, nhiệm vụ của từng đơn vị để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện sát với từng nghị quyết; đồng thời quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng; tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động cho mọi cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu.