Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội

Thiều Chung (Bộ CHQS tỉnh) 18:19, 16/05/2023

Ngày 16-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chúc Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tại Hội nghị, 6 tập thể và 6 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 24.
Tại Hội nghị, 6 tập thể và 6 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 24.

5 năm qua (2018-2023), Đảng uỷ Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai nghiêm túc tinh thần của Nghị quyết số 24 về Chiến lược quốc phòng Việt Nam. Theo đó, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh từng bước xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Trong quá trình tổ chức thực hiện luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, nhất là Bộ Quốc phòng; đề cao và phát huy trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng uỷ Quân sự tỉnh sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với quốc phòng; Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế - xã hội với quốc phòng; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, rộng khắp; Chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng…