Quân khu 1: Kiểm tra công tác đảng tại nhiều đơn vị

Bùi Hiệp (Quân khu 1) 11:58, 18/05/2023

Từ ngày 16 đến 18-5, Đoàn công tác Quân khu 1 do Đại tá La Công Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra và phúc tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị gồm: Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần); Kho K56 (Cục Kỹ thuật); Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338 và Trung đoàn 462; Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên và các ban CHQS thành phố: Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên.

Kiểm tra hồ sơ sổ sách công tác dân vận, bảo vệ an ninh… tại Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.
Kiểm tra hồ sơ sổ sách công tác dân vận, bảo vệ an ninh… tại Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.

Tại các cơ quan, đơn vị, Đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT. Tập trung vào việc quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp; nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT; hệ thống sổ sách, giáo án, chương trình, kế hoạch, quy chế; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hội họp; công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác tổ chức, cán bộ, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác dân vận và các tổ chức quần chúng; kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, chiến sĩ…

Thông qua kiểm tra, Đoàn kịp thời chỉ ra cho các cơ quan, đơn vị những điểm còn thiếu khuyết, hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động CTĐ, CTCT.

Đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm qua kiểm tra, Đại tá La Công Phương ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt kỹ chỉ thị, nghị quyết các cấp; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nắm chắc tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân; xây dựng, củng cố đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; duy trì hoạt động CTĐ, CTCT có nền nếp, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đơn vị, đạt hiệu quả cao…

Phúc tra kết quả thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338, Đoàn công tác đánh giá cao chuyển biến trong việc khắc phục khuyết điểm, tồn tại đã được chỉ ra qua kỳ kiểm tra trước. Tuy nhiên, đối với các tổ chức đảng trực thuộc như Đảng bộ Trung đoàn 462, việc khắc phục những tồn tại, hạn chế còn chậm; việc hoàn thiện, quản lý hồ sơ sổ sách còn sơ sài, chưa đầy đủ…