Công an 32 xã, thị trấn được nhận xe ô tô phục vụ nhiệm vụ

Dũng Minh (Công an tỉnh) 12:23, 01/06/2023

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức bàn giao xe ô tô phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho lực lượng công an xã, thị trấn chính quy.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định bàn giao xe ô tô.
Lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định bàn giao xe ô tô.

Trong dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quyết định và bàn giao 32 xe ô tô tải do Bộ Công an cấp cho lãnh đạo công an 7 huyện, thành phố. Trong đó, Công an TP. Sông Công được tiếp nhận 2 xe, Công an huyện Đại Từ tiếp nhận 7 xe, Công an huyện Định Hóa tiếp nhận 6 xe, Công an các huyện Phú Bình, Phú Lương và Võ Nhai mỗi đơn vị tiếp nhận 5 xe.

Số xe này sẽ được giao cho 32 công an xã, thị trấn để phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Đối với các xã, thị trấn còn lại sẽ tiếp tục được trang cấp xe ô tô trong những đợt sau, đảm bảo công an mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 xe ô tô phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu công an các xã, thị trấn được tiếp nhận xe thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng xe đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Các đơn vị nhận bàn giao xe ô tô.
Các đơn vị nhận bàn giao xe ô tô.

Việc trang bị xe ô tô tải nhằm từng bước khắc phục khó khăn về phương tiện phục vụ công tác, hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng công an xã, thị trấn trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Đồng thời góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.