Hoàn thành tốt chương trình huấn luyện chiến sĩ mới

Quốc Hả (Quân khu 1) 14:32, 01/06/2023

Ngày 1-6, cùng với các đơn vị trong toàn Quân khu 1, Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức Lễ tuyên thệ cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Hà Quang Vinh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1, tặng Giấy khen cho các chiến sĩ mới đạt thành tích cao trong huấn luyện.
Thiếu tướng Hà Quang Vinh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1, tặng Giấy khen cho các chiến sĩ mới đạt thành tích cao trong huấn luyện.

Năm 2023, các đơn vị của Bộ Tham mưu Quân khu 1 đón nhận và huấn luyện gần 300 chiến sĩ mới ở 8 huyện, thành phố thuộc các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang và Lạng Sơn. Sau 3 tháng huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, các nội dung, chương trình huấn luyện đã được hoàn thành, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Các chiến sĩ mới có sự tiến bộ, trưởng thành cả về tư tưởng chính trị, thể chất, tinh thần và trình độ quân sự. 100% chiến sĩ mới đều biết bơi, nắm và thực hiện thuần thục 4 bài thể dục sáng, 16 động tác võ, các yếu lĩnh động tác kỹ, chiến thuật, điều lệnh; biết vận dụng linh hoạt các nội dung được huấn luyện vào xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Các chiến sĩ cũng được giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị; hiểu rõ được vinh dự, trách nhiệm và nghĩa vụ của người chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sức khỏe của bộ đội được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% các khoa mục huấn luyện đều đạt khá và giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối; nhiều đồng chí được biểu dương, khen thưởng...

Sau khi ghi nhận, biểu dương kết quả huấn luyện chiến sĩ mới, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh yêu cầu các đơn vị sớm ổn định tổ chức biên chế, bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện theo đúng quy định; quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm kỷ luật, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy; tiếp tục quán triệt, giáo dục truyền thống của Quân đội, đơn vị cho bộ đội, xây dựng ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cho các chiến sĩ...