Tuyên truyền về biển, đảo: Nhiều cách làm sáng tạo

Văn Hiến 09:05, 05/01/2023

Mặc dù là tỉnh không có biển, đảo, nhưng nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về lĩnh vực này. Ngoài việc tỉnh thành lập đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các đảo tiền tiêu, hoạt động tuyên truyền về biển, đảo được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện bài bản, sáng tạo.

Nội dung tuyên truyền về biển, đảo được Báo Thái Nguyên thể hiện đậm nét trên các loại hình báo chí.
Nội dung tuyên truyền về biển, đảo được Báo Thái Nguyên thể hiện đậm nét trên các loại hình báo chí.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm, chủ động triển khai tích cực, khá toàn diện.

Mỗi đơn vị, địa phương trong tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã chủ động, sáng tạo để tuyên truyền hiệu quả về biển, đảo quê hương. Qua đó, nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội hướng về biển, đảo được nâng lên rõ rệt.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nhiều năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo của tỉnh đã huy động và có sự phối hợp của các lực lượng, các cơ quan, đoàn thể trong toàn tỉnh. Cụ thể, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh là lực lượng chủ chốt thực hiện nhiệm vụ này.

Tại hội nghị báo cáo viên, dư luận xã hội hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp các thông tin, tài liệu, tư liệu và định hướng đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình biển, đảo gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH Thái Nguyên, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên đã có nhiều tác phẩm về chủ đề biển, đảo trên các loại hình báo chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên, cho biết: Khi Cục Kỹ thuật Hải quân và tỉnh Thái Nguyên thành lập đoàn thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo tiền tiêu của đất nước, đơn vị đều cử cán bộ, phóng viên tham gia để kịp thời tuyên truyền. Báo Thái Nguyên đã mở các chuyên trang, chuyên mục và tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ là người Thái Nguyên đang công tác ở quần đảo Trường Sa hoặc người thân của cán bộ, chiên sĩ công tác ở các đảo tiền tiêu nhân dịp Tết Nguyên đán. Ngay dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, một phóng viên Báo Thái Nguyên đang vượt sóng tham gia đoàn công tác để tuyên truyền về Trường Sa…

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế.

Đồng chí Đào Thị Thanh Tuyền, Bí thư Huyện đoàn Định Hóa, cho biết: Là vùng chiến khu cách mạng nên công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tâm chỉ đạo, trong đó Đoàn Thanh niên là lực lượng tiên phong. Để tạo sự lan tỏa rộng rãi, Huyện đoàn đã chỉ đạo các đoàn xã, 46 liên đội ở các nhà trường trên địa bàn có nhiều hình thức tuyên truyền thể hiện đầy đủ chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; tình hình, diễn biến trên Biển Đông và quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo.

Học sinh huyện Định Hóa tích cực tìm hiểu, tuyên truyền về biển, đảo.
Học sinh huyện Định Hóa tích cực tìm hiểu, tuyên truyền về biển, đảo.

Các địa phương khác trong tỉnh cũng có nhiều hoạt động tuyên truyền nội dung hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân với việc xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, quân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; tuyên truyền kết quả xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc… 

Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo giữa các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, có ảnh hưởng đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Vì vậy, việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp hiệu quả, đồng bộ trong công tác tuyên truyền biển, đảo với Quân chủng Hải quân. Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền biển, đảo, củng cố, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.