Phú Lương: Chủ động chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Hoàng Nam (Phú Lương) 15:50, 28/01/2024

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, bảo vệ sức khỏe và sinh kế của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, UBND huyện Phú Lương yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và các xã, thị trấn tổ chức theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại.Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT và UBND huyện Phú Lương kiểm tra công tác phòng, chống rét cho đàn vật nuôi tại xã Yên Trạch.
Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT và UBND huyện Phú Lương kiểm tra công tác phòng, chống rét cho đàn vật nuôi tại xã Yên Trạch.

Trước đó, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trong huyện đã khẩn trương làm đất, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phân bón, giống để sản xuất vụ xuân đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn.

Trước diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, UBND huyện đã ban hành công điện, trong đó chỉ đạo các ngành chức năng cùng các địa phương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp chống rét, bảo đảm sức khỏe cho người; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình thời tiết đến nhân dân...

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện chủ động kiểm tra, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; tham mưu sử dụng các nguồn kinh phí, huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác phòng, chống đói, rét…