Khảo sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đồng Hỷ

Ngọc Ánh 17:59, 27/02/2024

Thực hiện kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, chiều 27-2, Đoàn công tác của tỉnh tiến hành khảo sát về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại thị trấn Trại Cau và xã Tân Lợi (Đồng Hỷ).

Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vất chất phục vụ lấy ý kiến cử tri.
Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ lấy ý kiến cử tri.

Tại 2 địa phương, Đoàn công tác nghe báo cáo về phương án, đề án sáp nhập; công tác tuyên truyền, vận động cử tri; quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn; phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư…

Tính đến nay, cả 2 địa phương đã niêm yết dự thảo đề án, danh sách cử tri, trang trí khu vực bỏ phiếu lấy ý kiến tại các nhà văn hóa tổ dân phố (TDP), xóm; UBND các địa phương cung cấp số lượng phiếu lấy ý kiến cử tri cho từng TDP, xóm lấy ý kiến cử tri; lập dự toán kinh phí. 7/7 TDP của thị trấn Trại Cau và 8/8 xóm của xã Tân Lợi đã chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng cho việc lấy ý kiến cử tri vào ngày 1-3 tới.

Sau khi nghe đại diện các địa phương đề xuất, kiến nghị, Đoàn công tác đề nghị huyện Đồng Hỷ sớm cấp kinh phí cho các địa phương để triển khai việc sắp xếp; chuẩn bị nội dung về những tiêu chí còn yếu để tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng của người dân… Theo kế hoạch, ngày 28-2, Đoàn công tác tiếp tục khảo sát tại huyện Định Hóa và huyện Phú Lương.