Số hóa trên 3.800 hồ sơ thủ tục hành chính

Hằng Nga 18:16, 21/02/2024

Phát huy kết quả đứng thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, Sở Công Thương tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC. Các đơn vị trực thuộc Sở cũng tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Hiện nay, Sở Công Thương cung cấp 106 dịch vụ 2 công trực tuyến, trong đó có 92 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 14 dịch vụ công trực tuyến một phần; thực hiện công bố, công khai danh mục TTHC đúng thẩm quyền, thời gian quy định. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định.

Từ đầu năm đến ngày 20-2, Sở Công Thương đã thực hiện số hóa được 3.819 hồ sơ; 100% kết quả giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử và bản giấy có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Về tiếp nhận, giải quyết TTHC, tính từ ngày 1/1/2024 đến ngày 20/2/2024, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 3.826 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 3.809 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,6%; đã giải quyết 3.819 hồ sơ, trong đó trước hạn 562 hồ sơ, đúng hạn 3.257 hồ sơ, đang giải quyết 7 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.