Sở Công Thương: Số hóa trên 31 nghìn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Hằng Nga 12:16, 18/01/2024

Năm 2024, Sở Công Thương đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình CCHC Nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

Người dân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết nhanh chóng. Ảnh: T.L
Người dân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết nhanh chóng. Ảnh: T.L

Theo đó, các nhiệm vụ chủ yếu được Sở Công Thương đề ra gồm: Đẩy mạnh cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tập trung cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, tài chính công; quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số… theo hướng đơn giản, khoa học, hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. 

Năm 2023, Sở Công Thương đã cung cấp 122 dịch vụ công trực tuyến trong tổng số 122 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó có 27 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 95 dịch vụ công trực tuyến một phần. Tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/12/2023, Sở tiếp nhận 31.067 hồ sơ TTHC, kết quả đã giải quyết xong 31.044 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn chiếm 30% số hồ sơ (tăng 20% so với năm 2022), giải quyết đúng hạn 21.815 hồ sơ (70%), còn 23 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Sở cũng đã tổ chức số hóa được 31.044/31.044 hồ sơ giải quyết TTHC...