Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

13:31, 29/11/2018

Hiện nay, T.X Phổ Yên đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án, công trình trọng điểm, như: Khu công nghiệp Yên Bình I mở rộng (136ha); Khu công nghiệp Yên Bình giai đoạn 2 (64ha); Trung tâm Dịch vụ thể thao Golf Yên Bình (48,3ha); Khu tái định cư Hồng Tiến (52,23ha)…

Đây là những dự án có vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án này, từ đầu năm 2018 đến nay, Thị xã đã tổ chức hơn 10 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách liên quan công tác bồi thường GPMB tới các hộ dân có đất bị thu hồi để người dân nắm bắt, tham gia giám sát cùng cơ quan chức năng. Ngoài việc tích cực tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Thị xã với người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án, Thị xã cũng thường xuyên đôn đốc kiểm tra, kiểm điểm tiến độ định kỳ và có chỉ đạo cụ thể để các ngành chuyên môn thực hiện…

Từ đầu năm đến nay, T.X Phổ Yên đã tiến hành giải phóng mặt bằng được trên 80ha để phục vụ các dự án với số tiền hỗ trợ bồi thường GPMB là gần 250 tỷ đồng. Cùng với đó, Thị xã cũng đã và đang triển khai 51 công trình, dự án xây dựng cơ bản với tổng nguồn vốn trên 500 tỷ đồng.