Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung

Hồng Tâm - Mạnh Hùng 18:00, 24/11/2022
 

Ngày 24-11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 39 để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng, làm rõ những kết quả và tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh…

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào nhiều chủ trương quan trọng như: Điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2023; Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời thảo luận 17 nội dung thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp sắp tới.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đồng ý về mặt chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị; chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đồng chí lưu ý, đối với kế hoạch đầu tư công năm 2023, cần tập trung bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành; bảo đảm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Với các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cần cân nhắc thật kỹ, nhất là yếu tố tác động tới môi trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; kiểm tra đột xuất tiến độ một số dự án, công trình đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách để kịp thời chỉ đạo xử lý những dự án chậm triển khai…