Nỗ lực đạt cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Hồng Tâm – Mạnh Hùng 15:03, 25/11/2022

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 25-11. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quảng cảnh Hội nghị.
Quảng cảnh Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến vào nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Đáng chú ý là 2 chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế và phát triển đảng viên.

 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị.
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Theo đó, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra là tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8%/năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2020 tỉnh chỉ đạt tăng trưởng 4,24%; năm 2021 đạt 6,51% và năm 2022 dự ước đạt 8,25%. Chính vì vậy, các đại biểu tập trung làm rõ cơ sở đề xuất tốc độ tăng trưởng năm 2023 là 8,5% và khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả nhiệm kỳ.

Trong khi đó, tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm của toàn Đảng bộ tỉnh cũng đạt thấp, đạt 1,5% so với tổng số đảng viên (mục tiêu nghị quyết là 2,5%). Trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân, các đại biểu đã đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; xác định mục tiêu cụ thể, phù hợp về tiêu chí này cho năm 2023.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị.
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thảo luận, cho ý kiến vào 10 nội dung thuộc thẩm quyền trước khi trình Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026; các dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu chia tổ thảo luận.
Các đại biểu chia tổ thảo luận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của cả năm 2022.

Về phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng chí lưu ý cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, đề án, dự án có tính khả thi cao, có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả lớn làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm bắt tình hình, chấn chỉnh, ngăn chặn sai phạm…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; cùng một số chỉ thị, quy định của Ban Bí thư.