Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông: Hỗ trợ người lao động khó khăn hơn 3 tỷ đồng

Dương Hưng 16:35, 04/12/2022

Trong hai ngày (3 và 4-12), Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự có lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải.

Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028.
Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông lần này có 122 đại biểu chính thức, thay mặt cho 2.342 đoàn viên đến từ 38 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Đại hội, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá tình hình công nhân, viên chức, lao động và thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông Thái Nguyên khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2022.

Theo đó, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã phối hợp với Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác đề ra. Hoạt động công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; kịp thời chia sẻ, động viên người lao động vượt qua khó khăn.

Các cấp công đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Công đoàn Ngành đã xây dựng được 7 nhà Mái ấm công đoàn cho người lao động, duy trì Quỹ trợ vốn để xây dựng Nhà mái ấm công đoàn, chăm lo cho đoàn viên khó khăn đột xuất, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng… 

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông đề ra khẩu hiểu hành động “Vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới hình thức và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”. Đồng thời đề ra nhiều giải pháp để thực hiện hiểu quả các mục tiêu, nhiệm.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 Ủy viên. Đồng chí Hoàng Thị Minh Hương được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn Ngành.