Phấn đấu đi đầu về chuyển đổi số của tỉnh và ngành Kho bạc

Nguyễn Lê 15:27, 27/12/2022

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh tập trung thực hiện tốt nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu trong năm 2023 và các năm tiếp theo, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của KBNN tỉnh, ngày 27-12.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị KBNN tỉnh tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ đảng viên, công chức giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ số, có thái độ làm việc chuyên nghiệp, lấy người dân là trung tâm của sự phát triển; chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho tỉnh trong công tác quản lý, điều hành quỹ ngân sách nhà nước... 

Về kết quả hoạt động, trong năm 2022, KBNN tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu và hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu. Đến hết ngày 20/12/2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 17.358 tỷ đồng, bằng 119,3% dự toán Bộ Tài chính giao.

Đồng thời, KBNN tỉnh cũng thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Các đơn vị KBNN trong tỉnh đã tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi ngân sách, các loại vốn, quỹ của Nhà nước. Các công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động nghiệp vụ, tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý; quản lý nội bộ, quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản nội ngành; thanh, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… được thực hiện tốt.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 1 cá nhân của KBNN tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba; 10 tập thể, cá nhân của KBNN tỉnh và các đơn vị KBNN trong tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Tài chính; 4 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính (ảnh).