Xây dựng huyện nông thôn mới:
Đại Từ quyết về đích

Hải Hằng 07:39, 01/02/2023

Vừa qua những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, người dân Đại Từ đã bắt tay ngay vào lao động, sản xuất. Ở nhiều địa phương trong huyện, bà con nhân dân đồng loạt ra quân làm đường bê tông, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa… Cả hệ thống chính trị của huyện đang nêu cao quyết tâm hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) trong năm 2023.

Người dân xã Đức Lương làm đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Đức Lương (Đại Từ) làm đường giao thông nông thôn.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, nên những năm qua, huyện Đại Từ đã tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí. Bằng việc phát huy sức mạnh của các cấp, ngành, đoàn thể, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân, phong trào "Chung tay xây dựng NTM" ở Đại Từ đã lan tỏa rộng khắp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2022, huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu. Như vậy, tính đến nay, toàn huyện có 26/28 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu. Đại Từ đã đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM.

Tại xã La Bằng, với quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, sau khi hoàn thành xây dựng NTM năm 2014, địa phương tiếp tục huy động sức mạnh đoàn kết để giữ vững và nâng cao các tiêu chí. Theo đó, các công trình hạ tầng nông thôn như: nhà văn hóa, khu thể thao, trường học, nhà ở dân cư… tiếp tục được nâng cấp, đời sống nhân dân cũng không ngừng nâng cao. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 54 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm còn 4,03%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 90%...

Một tin vui khác là kết thúc năm 2022, La Bằng đã đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao, tạo cơ sở vững chắc để sang năm 2023, địa phương phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thép, Bí thư Đảng ủy xã La Bằng, cho biết: Khi được chọn là một trong 35 xã điểm của tỉnh triển khai Chương trình xây dựng NTM, La Bằng đã xác định rằng, đây là cuộc vận động lớn, người dân là chủ thể và cũng là người thực hiện, hưởng lợi. Từ đó, vấn đề giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm sâu sắc, tạo sự chuyển biến về chất lượng. Kết quả, La Bằng là một trong những xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến nay, xã đã có ba xóm: Đồng Tiến, Tiến Thành, Kẹm đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Từ những bước khởi đầu là huyện có xã được công nhận đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh, đến nay, Đại Từ đã có một diện mạo mới và là huyện có số lượng xã được công nhận đạt chuẩn NTM nhiều nhất tỉnh. Đây chính là cơ sở để năm 2023, Đại Từ phấn đấu trở thành huyện NTM, về đích trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Để đạt được mục tiêu này, huyện Đại Từ đang tập trung chỉ đạo các xã đã cập chuẩn duy trì chất lượng của từng tiêu chí và nâng cao chất lượng chuẩn về NTM. Đồng thời tiếp tục xây dựng hai xã Hà Thượng và Hoàng Nông đạt chuẩn NTM nâng cao. Ngoài ra, các thị trấn Hùng Sơn và Quân Chu sẽ triển khai thực hiện đạt chuẩn đô thị văn minh vào giữa năm 2023.

Riêng đối với các tiêu chí của huyện NTM, Đại Từ giữ vững 6 tiêu chí đã đạt gồm: thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống; hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. 3 tiêu chí còn lại là: quy hoạch, giao thông và y tế - văn hóa – giáo dục, huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thiện trong thời gian từ nay đến khoảng nửa đầu của năm 2023.

Mục tiêu và lộ trình đã rõ ràng, yếu tố cần thiết nhất hiện nay là sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nhất trí, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Vì vậy, ngay từ ngày đầu tiên của năm 2023, huyện Đại Từ đã phát động phong trào thi đua “Đại Từ quyết tâm, chung sức xây dựng NTM”. Đợt thi đua này đã được triển khai sâu rộng trong cán bộ, công nhân, người dân các địa phương, đơn vị với nhiều nội dung, hình thức mang tính thiết thực, phù hợp với đặc thù từng đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, tất cả đều đồng lòng có chung mục đích là huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng Đại Từ trở thành huyện NTM theo đúng kế hoạch.