Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ

Hạ Liên 17:25, 31/01/2023

Chiều 31/1, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp thứ 25 của Thường trực HĐND tỉnh để thảo luận và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Dự phiên họp có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn chủ trì phiên họp.
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn chủ trì phiên họp.

Có 5 nội dung được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp, gồm: Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 10, khóa XIV; dự thảo nghị quyết về việc ban hành các quy trình xử lý công việc nội bộ của HĐND tỉnh; dự thảo tờ trình thành lập đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết ban hành quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.


Đại diện các ban của HĐND tỉnh tham gia thảo luận tại phiên họp.
Đại diện các ban của HĐND tỉnh thảo luận tại phiên họp.

Sau khi nghe Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn thống nhất: Đối với Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sẽ tổ chức vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3/2023. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đến công tác chuẩn bị nội dung bảo đảm thực chất, hiệu quả, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc thực tế mà các địa phương đang gặp phải. 

Về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổng hợp, nhất là của MTTQ cấp huyện. Cùng với đó cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ trưởng tổ HĐND các địa phương trong việc thống nhất gửi nội dung kiến nghị lên HĐND tỉnh, tránh việc tổng hợp thiếu như một số kỳ họp gần đây. 

Đối với dự thảo nghị quyết về việc ban hành các quy trình xử lý công việc nội bộ của HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tất cả các nội dung công việc đều cần thực hiện theo định mức thời gian ở mức tối thiểu theo quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận, không làm gián đoạn các công việc tiếp theo… 

Về các nội dung còn lại, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với các dự thảo.