Chọn lọc kỹ thông tin để phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền

Dương Văn 18:24, 30/03/2023

Ngày 30-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội thường kỳ tháng 3. Tham dự có đại diện một số ngành chức năng của tỉnh và các cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cộng tác viên đơn tuyến.

Cộng tác viên khối giáo dục giải đáp các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh.
Cộng tác viên khối giáo dục giải đáp những thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý I/2023, mạng lưới cộng tác viên đã gửi trên 100 báo cáo và phản ánh trực tiếp gần 150 thông tin, vụ việc thu hút dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm tới cơ quan tuyên giáo. Đây là các vấn đề lớn trong nước, quốc tế và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, các cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục cung cấp thêm thông tin, vấn đề mới diễn ra trên địa bàn. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp và các ý kiến bổ sung, kiến nghị của mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề nghị các cộng tác viên làm rõ hơn về một số nội dung, vấn đề liên quan.

Kết luận Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng các vấn đề, nội dung quan trọng, đề nghị các cộng tác viên dư luận xã hội quan tâm nắm bắt trong tháng 4, như: Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các vấn đề lớn trong tỉnh, trong nước, quốc tế; việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; vấn đề sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; các nội dung về giáo dục, y tế, văn hóa…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cộng tác viên chọn lọc kỹ thông tin, vấn đề trước khi phản ánh tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền; đồng thời, phản ánh thông tin kịp thời, ngắn gọn, đúng bản chất và có tham mưu về giải pháp xử lý, định hướng dư luận...