Thanh tra Sở Tư pháp: Nhân lực mỏng - lượng việc lớn

Hoàng Anh 14:53, 28/03/2023

Khối lượng công việc lớn, lực lượng rất mỏng nhưng thời gian qua Thanh tra Sở Tư pháp luôn nỗ lực thực hiện nghiêm túc các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo của cấp ủy, góp phần ổn định trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành tại địa phương…

Khối lượng công việc lớn nhưng Thanh tra Sở Tư pháp chỉ có 1 biên chế nên gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh: Chánh Thanh tra Sở Trần Thị Vân Anh nghiên cứu hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra.
Khối lượng công việc lớn nhưng Thanh tra Sở Tư pháp chỉ có 1 biên chế nên gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh: Chánh Thanh tra Sở Trần Thị Vân Anh nghiên cứu hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra.

Thanh tra Sở Tư pháp là đơn vị có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Nói ngắn gọn là vậy nhưng lượng công việc của Thanh tra Sở rất lớn. Chỉ đơn cử như trong thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Sở phải thực hiện thanh tra trong các lĩnh vực: Luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hộ tịch, chứng thực, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, giám định tư pháp, thừa phát lại...

Bà Trần Thị Vân Anh, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, chia sẻ: Trong những năm qua, chúng tôi đã luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Ngành dọc và sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, Thanh tra Sở Tư pháp đã xây dựng và tham mưu lãnh đạo Sở phê duyệt các kế hoạch thanh tra để làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do bộ phận thanh tra thiếu người nên khi tổ chức các đoàn thanh tra, chúng tôi phải đề xuất lãnh đạo Sở bố trí cán bộ ở các phòng chuyên môn khác tham gia.  

Qua các cuộc thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2020- 2022, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 54 triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, đồng thời áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung theo quy định (tước quyền sử dụng Thẻ công chứng viên có thời hạn đối với 2 công chứng viên).

Riêng trong năm 2022, Thanh tra Sở tiến hành 1 cuộc thanh tra hành chính đối với Phòng Công chứng số 2; 2 cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác chứng thực, đăng ký hộ tịch và hoạt động tại 2 văn phòng công chứng trên địa bàn. Sau các cuộc thanh tra đều có kết luận, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, vi phạm, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với tổ chức được thanh tra.

Không những vậy, Thanh tra Sở còn làm tốt công tác hậu kiểm. Qua đó cho thấy, các đơn vị là đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Sở Tư pháp về việc rút kinh nghiệm, khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động.

Năm 2023, Thanh tra Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch thanh tra và trình lãnh đạo Sở phê duyệt ngay từ cuối năm 2022. Năm nay, Thanh tra Sở Tư pháp sẽ tiến hành 01 cuộc thanh tra hành chính đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; 02 cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác chứng thực, đăng ký hộ tịch và hoạt động tại 2 văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Thanh tra Sở sẽ tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của cấp trên hoặc chủ động thực hiện khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh những nhiệm vụ trên, Thanh tra Sở Tư pháp còn tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Sở Tư pháp và tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên tại trụ sở theo quy định; tiếp nhận và xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị kịp thời theo quy định…

Mặc dù khối lượng công việc lớn và đa dạng, phức tạp nhưng hiện nay, bộ phận thanh tra của Sở chỉ có 1 biên chế. Đó cũng là khó khăn hiện hữu của Thanh tra Sở Tư pháp suốt thời năm qua.

Về vấn đề này, bà Vũ Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: Hiện nay, số lượng biên chế của Sở rất thấp (24 biên chế) và là một trong số ít đơn vị có số biên chế thấp nhất toàn quốc (bình quân toàn quốc khoảng 35 công chức/sở). Do vậy, đơn vị không có nguồn nhân lực để bổ sung cho Thanh tra Sở. Nội dung này, Sở đã có báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động, đồng thời đề xuất duy trì và đề nghị tỉnh bố trí thêm biên chế cho đơn vị. Bởi theo dự báo, đánh giá, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý của Ngành có chiều hướng tăng và mức độ có thể nghiêm trọng hơn do việc thực hiện chủ trương xã hội hóa mạnh mẽ. Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp phát triển mạnh trên địa bàn. Chúng tôi rất mong UBND tỉnh quan tâm, bố trí nguồn lực, con người để tổ chức Thanh tra Sở Tư pháp được duy trì, hoạt động đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp tại địa phương.


Từ khóa:

tư pháp

thanh tra