Xây dựng TP. Phổ Yên trở thành đô thị loại II trước năm 2025

Hải Hằng - Mạnh Hùng 17:53, 27/04/2023

Chiều 27-4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên, nhằm đánh giá kết quả từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 8/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh; thực hiện mục tiêu xây dựng Phổ Yên trở thành đô thị loại II trước năm 2025, trở thành đô thị loại I trước năm 2030.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và một số sở, ngành.

 

Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên, báo cáo tại Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên, báo cáo tại Hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 8/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, Phổ Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, được đầu tư ngày càng đồng bộ theo hướng hiện đại; văn hóa - xã hội đạt nhiều tiến bộ mới.

Chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở các tuyến phố trên địa bàn.
Chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở các tuyến phố trên địa bàn.

Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Các công trình, dự án được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đúng kế hoạch, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ đề ra.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 848 nghìn tỷ đồng, tăng gần 100 nghìn tỷ đồng so với năm 2020; thương mại - dịch vụ đạt trên 2.620 tỷ đồng, tăng trên 671 tỷ đồng so với năm 2020; thu nhập bình quân đạt 77 triệu đồng/người/năm...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước 3 năm so với Nghị quyết, đến nay thành phố đã tiệm cận các tiêu chí của đô thị loại II.

Một góc khu dân cư Yên Thứ, phường Ba Hàng (TP. Phổ Yên).
Một góc khu dân cư Yên Thứ, phường Ba Hàng (TP. Phổ Yên).

TP. Phổ Yên đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương về thực hiện các giải pháp xây dựng Phổ Yên trở thành đô thị loại II vào năm 2025, hướng tới đô thị loại I vào năm 2030. Tại Hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành nhất trí cao với đề xuất này.  

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những kết quả thành phố Phổ Yên đạt được trong thời gian qua là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên. Đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng của việc xây dựng TP. Phổ Yên trở thành đô thị loại II vào năm 2025, đô thị loại I vào năm 2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để đạt được mục tiêu này, đồng chí đề nghị TP. Phổ Yên tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 5 năm 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là các dự án có tính liên kết, kết nối vùng; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư…