Thái Nguyên công khai rộng rãi Quy hoạch tỉnh

Hạ Liên 22:17, 25/05/2023

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện công bố Quy hoạch, công khai các bản đồ, đồ án quy hoạch tất cả lĩnh vực để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đều có thể tra cứu, tìm hiểu một cách thuận tiện.

Bên lề Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chiều 24-5, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu khu trưng bày toàn bộ bản đồ, đồ án quy hoạch tỉnh Thái Nguyên.
Bên lề Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chiều 24-5, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu khu trưng bày toàn bộ bản đồ, đồ án quy hoạch tỉnh Thái Nguyên.

Các bản đồ, đồ án quy hoạch được in trên giấy khổ lớn trưng bày tại sảnh tầng 2 Trụ sở UBND tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp khi tới làm việc, dự họp đều có thể tìm hiểu, nắm bắt.

Trước đó, tỉnh đã công khai bản đồ, đồ án quy hoạch tỉnh trên các nền tảng: C-Thái Nguyên (mục Thông tin quy hoạch); Cổng thông tin điện tử tỉnh (tại địa chỉ https://thainguyen.gov.vn/quyhoachtinh); Báo Thái Nguyên điện tử (tại địa chỉ https://baothainguyen.vn/Quyhoachtinhthainguyen); trang Website của Sở Kế hoạch - Đầu tư Thái Nguyên (trong thư mục Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050)… để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu dễ dàng truy cập, khai thác.

Việc công khai rộng rãi Quy hoạch, bản đồ, đồ án quy hoạch sẽ giúp người dân, doanh nghiệp nắm bắt và giám sát quá trình triển khai thực hiện. Doanh nghiệp cũng có điều kiện tìm hiểu đầy đủ hơn tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng phát triển lâu dài của tỉnh, để từ đó có những quyết định đầu tư.

Các nội dung được công khai bao gồm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh; Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược ĐMC trong Quy hoạch tỉnh; hệ thống bản đồ quy hoạch tỉnh.

Thái Nguyên là địa phương thứ 5 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh, cũng là tỉnh sớm công khai rộng rãi quy hoạch trên các nền tảng điện tử.

Theo Điều 40 Luật Quy hoạch “Hình thức công bố quy hoạch”: (1) Quy hoạch phải được đăng tải thường xuyên, liên tục trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch. (2). Ngoài ra, quy hoạch còn được công bố theo các hình thức: Thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng; trưng bày mô hình, hệ thống sơ đồ, bản đồ, hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch; tổ chức hội nghị, hội thảo; phát hành ấn phẩm.