Đại Từ: Phân bổ 14.000 tấn xi măng xây dựng nông thôn mới

Thu Huyền 17:46, 25/05/2023

Nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, năm 2023, huyện Đại Từ có kế hoạch phân bổ gần 14.000 tấn xi măng cho các xã trên địa bàn. Trong đó, nguồn hỗ trợ xi măng từ tỉnh là khoảng 12.000 tấn.

Năm 2023, xã Phú Thịnh được phân bổ 900 tấn xi măng để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn
Năm 2023, xã Phú Thịnh được phân bổ 900 tấn xi măng để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn.

Theo đó, các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 sẽ được ưu tiên phân bổ xi măng.

Cụ thể, xã Yên Lãng và xã Phú Thịnh được phân bổ 900 tấn/xã. 2 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Hà Thượng và Hoàng Nông được phân bổ tổng cộng trên 1.200 tấn. Xã La Bằng dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được hỗ trợ trên 800 tấn. Ngoài ra, 21 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cũng được hỗ trợ từ 400-600 tấn xi măng/xã…

Sau khi được cấp xi măng, các xã sẽ phân bổ cho từng xóm để làm đường bê tông.

Với mục tiêu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2023, thời gian qua, huyện Đại Từ đã tập trung cao độ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt là hệ thống giao thông. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đến nay, tiêu chí Giao thông của huyện đã đạt trên 90%.