TP. Thái Nguyên: Quyết không để “lỡ kế hoạch” thu ngân sách

Chung An 11:08, 08/05/2023

Năm 2023, TP. Thái Nguyên có kế hoạch thu ngân sách trên 3.200 tỷ đồng (cao hơn 600 tỷ đồng so với năm 2022). Nhưng tính đến hết tháng 4, thu ngân sách trên địa bàn mới đạt trên 382 tỷ đồng, bằng 11,6% kế hoạch được tỉnh, thành phố giao (bằng 46,1% so với cùng kỳ năm trước). Hiện nay, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp gỡ khó, quyết không để “lỡ kế hoạch” đề ra.

Khu dân cư số 2 Quyết Thắng đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để đấu giá thu tiền sử dụng đất.
Khu dân cư số 2 Quyết Thắng (TP. Thái Nguyên) đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để đấu giá thu tiền sử dụng đất.

Trong tổng số hơn 3.200 tỷ đồng thu ngân sách theo kế hoạch năm 2023, TP. Thái Nguyên có 2.000 tỷ đồng từ thu tiền sử dụng đất, còn lại là thu thuế, phí và thu khác. Con số này cho thấy, địa phương này sẽ phải rất quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, có sự bứt phá khi thị trường bất động sản đang được cho là “chạm đáy”.

Nắm rõ thực tế trên, TP. Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều giải pháp; rà soát các công trình, dự án sử dụng vốn trong và ngoài ngân sách đủ điều kiện thực hiện công tác thu ngân sách.

Cụ thể, với các khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn ngoài ngân sách, thành phố đã giao Chi cục Thuế tăng cường công tác quản lý thuế, đôn đốc thu nợ thuế; giao cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), thu hồi đất thực hiện các dự án, như: Khu nhà ở Cao Ngạn; Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng; Khu đô thị mới số 2 (Quyết Thắng - Thịnh Đán), Khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên…

Đối với các khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, TP. Thái Nguyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác GPMB, hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu, như: Khu dân cư 11A, 11B phường Tân Lập; Khu dân cư đường Thanh niên xung phong; Khu dân cư liên tổ 13, 19, 23, phường Phú Xá; Khu dân cư số 1, phường Đồng Bẩm; Khu dân cư 13, phường Túc Duyên; Khu dân cư số 3, xã Huống Thượng…

Theo lãnh đạo Phòng Tài Nguyên và Môi trường TP. Thái Nguyên: Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2023, thành phố dự kiến sẽ thu đạt và vượt 2.000 tỷ đồng. Cụ thể, thu tiền sử dụng đất từ các khu tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn, các khu dân cư vốn ngoài ngân sách đạt khoảng 1.450 tỷ đồng; ghi thu, ghi chi bồi thường GPMB các dự án là 200 tỷ đồng; thu từ đấu giá tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng, đấu giá đất và tài sản trên đất của 1 số cơ quan, đơn vị đạt khoảng 350 tỷ đồng; các khu đất bán đấu giá, tái định cư nợ tiền sử dụng đất gần 11 tỷ đồng…

Để đạt được các mục tiêu thu trên, thành phố đang huy động nguồn lực về kinh phí cho công tác bồi thường, GPMB nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án; tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các khu dân cư, khu đô thị; tổ chức thi công xây dựng hạ tầng tại các vị trí đã có mặt bằng sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo các phòng, ban đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định…

Cùng với thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, TP. Thái Nguyên đã và đang chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố thực hiện các giải pháp thu thuế, phí và các khoản thu khác.

Ông Đỗ Xuân Tám, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Thái Nguyên, thông tin: Ngay từ đầu năm, Chi cục đã xây dựng kế hoạch chi tiết thu ngân sách, thu nợ thuế năm 2023 theo từng tháng, quý, từng nguồn thu sắc thuế. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng công chức thuế, bộ phận; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế kê khai, nộp thuế đúng hạn; rà soát các nguồn thu phát sinh…

Tính đến hết tháng 4/2023, thu ngân sách Nhà nước (trừ thu tiền sử dụng đất) trên địa bàn TP. Thái Nguyên đạt trên 321 tỷ đồng, bằng gần 30% kế hoạch năm nay và bằng 87,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo ông Đỗ Xuân Tám: Hiện nay, Chi cục Thuế thành phố đang phối hợp với các ngành để tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp; rà soát đánh giá lại nguồn thu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, làm rõ khoản thu, sắc thuế còn thất thu…

Để đảm bảo công tác thu ngân sách trên địa bàn, mới đây, UBND TP. Thái Nguyên đã ban hành văn bản về việc tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước. Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính kết hợp với chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển ổn định; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả để nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực cho thu hút đầu tư và tăng trường kinh tế - xã hội…

Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp, TP. Thái Nguyên quyết tâm đạt và vượt kế hoạch đề ra trong công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.