Trên 3.500 lượt tải ứng dụng Phổ Yên Smartcity

Hải Hằng 14:58, 31/05/2023

Ngày 31-5, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Trường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề đối với Thành ủy Phổ Yên về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên.

 

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, TP. Phổ Yên xác định đẩy nhanh chuyển đổi số là một trong những giải pháp đột phá góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, thành phố đã xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; đầu tư hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số... Từ đó đạt đc nhiều kết quả trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Bước đầu làm thay đổi cách thức làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn sang môi trường điện tử.

Các dịch vụ số trên nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh qua nhiều kênh giao tiếp, tạo môi trường thuận lợi để giúp người dân, doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu, như: C-ThaiNguyen, Thái Nguyên ID, ứng dụng Phổ Yên Smartcity, sổ sức khỏe điện tử, phần mềm định danh diện tử VneID, phần mềm bảo hiểm VssID, Thuế điện tử (eTax Mobile)…

Trung tâm Điều hành thông minh thành phố bước đầu mang lại hiệu quả. Số lượng tải ứng dụng Phổ Yên Smartcity là 3.589 lượt. Số người đăng ký tài khoản trên hệ thống là: 416. Qua ứng dụng, cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân để xem xét, giải quyết.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Đặng Xuân Trường ghi nhận những kết quả mà TP. Phổ Yên đã đạt được, nhất là sự phát triển mạnh về hạ tầng công nghệ thông tin, mạng viễn thông, mạng Internet đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đồng bộ ở một số xã, phường; triển khai các giải pháp bảo mật, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại các cơ quan, đơn vị; tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến...