Phú Lương: Ra quân tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Phan Trang 15:35, 10/06/2023

Ngày 10-6, các cơ quan, đơn vị chuyên môn của UBND huyện Phú Lương phối hợp với UBND xã Phấn Mễ tổ chức Chương trình ra quân lao động tình nguyện tại xóm Bầu 2.

 cán bộ, công chức, viên chức tham gia trồng cây cùng nhân dân xóm Bầu 2, xã Phấn Mễ.
Cán bộ, công chức, viên chức tham gia trồng cây cùng nhân dân xóm Bầu 2, xã Phấn Mễ.

Tại đây, cán bộ, người lao động tại các cơ quan, đơn vị đã tham gia trồng 280 cây cau trên tuyến đường Đu – Khe Mát, với chiều dài trên 500m. Đây là tuyến đường được UBND huyện Phú Lương lựa chọn làm tuyến đường kiểu mẫu của địa phương.

Số cây xanh sau khi trồng sẽ được bàn giao cho nhân dân xóm Bầu 2 tiếp tục chăm sóc, giữ gìn cảnh quan, hành lang giao thông đảm bảo văn minh, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Hoạt động này nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của toàn huyện.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Kế hoạch của Huyện ủy Phú Lương về tổ chức lao động tình nguyện, vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các xã, cơ quan, đơn vị sẽ tham gia lao động tình nguyện vào ngày nghỉ, ít nhất 1 buổi/tháng.