HĐND huyện Phú Bình: Thông qua 9 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

Vi Vân 14:03, 20/09/2023

Sáng 20-9, HĐND huyện Phú Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. 

Các đại biểu HĐND huyện Phú Bình biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.
Các đại biểu HĐND huyện Phú Bình biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình, gồm: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện; phân bổ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2022 được chuyển nguồn sang năm 2023 và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023; thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu tái định cư Tân Hòa 2…

Các đại biểu đã thảo luận và cơ bản nhất trí với những nội dung được trình tại Kỳ họp, đồng thời biểu quyết thông qua 9 dự thảo nghị quyết về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện; bãi bỏ các nghị quyết của HĐND huyện thông qua nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết khu thể dục thể thao phục vụ công cộng Núi Ngọc; điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình tuyến đường Bảo Lý - Đào Xá và tuyến đường theo bờ kênh 4, xã Dương Thành; điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư…

Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp sẽ đáp ứng kịp thời sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn hiện nay, đồng thời góp phần đưa địa phương cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thị xã vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030.