Đảm bảo an toàn điều tiết nước qua tràn xả lũ hồ Núi Cốc

TNĐT 22:16, 09/10/2023

Từ đêm 6-10 đến ngày 7-10, trên địa bàn thượng lưu hồ chứa nước Núi Cốc đã xảy ra mưa to và rất to. Mưa to khiến mực nước hồ Núi Cốc vào lúc 6 giờ ngày 8-10 ở cao trình +46.71m. Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Núi Cốc, tài sản, tính mạng của nhân dân trong khu vực lòng hồ và vùng hạ lưu công trình, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã xả lũ công trình hồ chứa nước Núi Cốc.

Vận hành xả nước qua tràn xả lũ hồ Núi Cốc. (Ảnh minh họa)
Vận hành xả nước qua tràn xả lũ hồ Núi Cốc. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty đã vận hành xả lũ qua tràn với lưu lượng từ 50 đến 100m3/giây. Khi thực hiện vận hành xả lũ qua tràn và mực nước hồ Núi Cốc dâng cao, ảnh hưởng đến các tổ chức, hộ dân dọc hai bên bờ Sông Công từ sau tràn xả lũ và phía thượng lưu hồ Núi Cốc.

Cụ thể, phía thượng lưu (trong khu vực lòng hồ, vùng bán ngập) gồm các xã, thị trấn: Hùng Sơn, Tân Thái, Vạn Thọ, Lục Ba, Bình Thuận, Ký Phú (Đại Từ); Phúc Tân (TP. Phổ Yên); Phúc Trìu, Phúc Xuân (TP. Thái Nguyên) đã được khuyến cáo đề phòng khi mực nước hồ dâng cao gây ngập úng, hạn chế không thực hiện các hoạt động, sản xuất, gieo trồng trong lòng hồ từ cao trình +46,20 m đến +48,25m.

Với phía hạ lưu từ sau tràn xả lũ (hai bên bờ Sông Công) gồm các xã, phường: Phúc Trìu, Tân Cương, Thịnh Đức (TP. Thái Nguyên); Bình Sơn, Bá Xuyên, Châu Sơn, Thắng Lợi, Phố Cò (TP. Sông Công); Minh Đức, Đắc Sơn, Vạn Phái, Nam Tiến, Trung Thành, Thuận Thành (TP. Phổ Yên), Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã đề nghị các tổ chức, cá nhân có biện pháp phòng, tránh và chủ động trong sinh hoạt, hạn chế không hoạt động, sản xuất trong phạm vi hành lang thoát lũ Sông Công, đặc biệt lưu ý về an toàn giao thông khi mực nước Sông Công dâng cao.

Khi nhận được thông tin về việc xả lũ của công trình hồ chứa nước Núi Cốc, các cơ quan, đơn vị đã thông báo kịp thời cho người dân sống dọc hai bên bờ Sông Công, để chủ động trong sinh hoạt và các hoạt động, sản xuất, không để người dẫn đánh bắt cá, tôm… trong khu vực hành lang thoát lũ khi công trình đang xả lũ theo quy trình vận hành.

Kết quả, hoạt động xả lũ đảm bảo an toàn. Đang trong mùa mưa bão, do đó, thời gian tới, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ căn cứ tình hình thực tế và vận hành xả lũ hồ Núi Cốc theo phương án thích hợp. Đơn vị khuyến cáo các địa phương, đơn vị và người dân chú ý theo dõi thông báo để điều chỉnh hoạt động sản xuất, sinh hoạt phù hợp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.