Khảo sát nhiều công trình xây dựng tại Định Hóa

Hằng Nga 16:47, 10/11/2023

Tiếp tục chương trình khảo sát, ngày 10-11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát kết quả triển khai thực hiện Dự án 4 - Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Định Hóa.

Đoàn công tác khảo sát một công trình kênh mương tại xã Linh Thông.
Đoàn công tác khảo sát một công trình kênh mương tại xã Linh Thông.

Đoàn đã khảo sát thực tế tại 8 công trình trên địa bàn các xã Quy Kỳ, Linh Thông (đường giao thông nông thôn, kênh mương, nhà văn hóa, chợ). Các công trình này đều đã hoàn thành, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất, giao thương của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2021-2023, huyện Định Hóa được giao vốn thực hiện Dự án 4 là gần 70 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đến tháng 7-2023 đạt trên 65% kế hoạch. Từ nguồn vốn của Dự án 4, huyện đã lồng ghép với các nguồn vốn khác để đầu tư 135 công trình hạ tầng thiết yếu tại 13 xã; duy tu, bảo dưỡng 37 công trình đã đầu tư trước.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo huyện Định Hóa nêu một số khó khăn với Đoàn, như: Tiến độ thi công các công trình bị ảnh hưởng do thời tiết; nguồn vốn hiện còn giao muộn; đề nghị xem xét cho phép các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về đầu tư đến hết năm 2025 do còn nhiều khó khăn...

Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương, lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị huyện Định Hóa quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn. Đặc biệt là thực hiện đúng các quy định về lồng ghép các nguồn vốn đầu tư.