Thị trấn Chợ Chu đạt chuẩn đô thị văn minh

Dương Hưng 18:35, 09/11/2023

Theo kết quả rà soát, thẩm định của cơ quan chức năng, đến thời điểm này, thị trấn Chợ Chu (Định Hóa) đã cơ bản đạt 52/52 nội dung của 9 tiêu chí đô thị văn minh.

Tuyến đường qua tổ dân phố Phố Núi, thị trấn Chợ Chu, đang được đầu tư với kinh phí 23 tỷ đồng.
Tuyến đường qua tổ dân phố Phố Núi, thị trấn Chợ Chu, đang được đầu tư xây dựng với kinh phí 23 tỷ đồng.

Tại Hội nghị thẩm định vừa được huyện Định Hóa tổ chức, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đóng góp ý kiến về từng nội dung tiêu chí đô thị văn minh của thị trấn. Kết quả bỏ phiếu, 14/14 phiếu nhất trí đề nghị công nhận thị trấn Chợ Chu đạt chuẩn đô thị văn minh.

Trong quá trình triển khai xây dựng thị trấn Chợ Chu đạt chuẩn đô thị văn minh, Đảng ủy, UBND thị trấn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Vì vậy, kinh tế - xã hội của thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội từ đầu năm đến nay ước đạt 350 tỷ đồng (đạt kế hoạch cả năm); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 150 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 4,6 tỷ đồng (ước đạt kế hoạch năm)...

Thu nhập bình quân năm 2023 đạt 61,4 triệu đồng/người/năm. 100% đường liên tổ dân phố, kênh mương được cứng hóa, 12 tổ dân phố có nhà văn hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân...