THƯ MỜI HỢP TÁC ĐẦU TƯ

TNĐT 15:49, 30/12/2022

THƯ MỜI HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Gói thầu: “Đầu tư cải tạo, nâng cấp dây chuyền tuyển rửa quặng FeMn nghèo tại mỏ Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”

 

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản trong và ngoài nước.

Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, hiện đang quản lý và vận hành mỏ chì kẽm Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Hiện nay, Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn đang quản lý số lượng lớn quặng FeMn nghèo, là quặng tận thu trong quá trình khai thác quặng chì kẽm tại mỏ Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Với mong muốn đẩy mạnh hoạt động sản xuất, góp phần gia tăng giá trị tài nguyên khoáng sản, tạo việc làm cho lao động địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cho các bên, Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn trân trọng gửi lời mời hợp tác đến các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và có nhu cầu hợp tác với chúng tôi để cùng phát triển.

Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn lựa chọn một đơn vị có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản để hợp tác đầu tư xây dựng dây chuyền tuyển rửa, chế biến quặng FeMn nghèo tại mỏ Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn thành sản phẩm quặng FeMn có hàm lượng cao hơn làm sản phẩm đầu vào cho các cơ sở chế biến khoáng sản, nội dung hợp tác như sau:

1. Địa điểm hợp tác đầu tư: Mỏ Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Công nghệ tuyển quặng: Dự kiến công nghệ nghiền hàm, tuyển rửa và phân cấp cỡ hạt.

3. Quy mô đầu tư: 01 dây chuyền tuyển quặng FeMn, công suất 800 tấn sản phẩm/ngày, 15.000 đến 20.000 tấn sản phẩm/tháng.

4. Hình thức hợp tác đầu tư: Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, trong đó:

a. Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn chịu trách nhiệm:

• Chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn thực hiện đầu tư.

• Đảm bảo cung cấp mặt bằng xây dựng.

• Đảm bảo về mặt pháp lý liên quan.

• Tạm ứng và thanh quyết toán vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện của hợp đồng.

b. Đơn vị hợp tác đầu tư chịu trách nhiệm:

• Xây dựng, lắp đặt công nghệ tuyển rửa quặng Fe-Mn theo thiết kế đã được phê duyệt tại mỏ Nà Tùm.

• Đảm bảo dây chuyền sản xuất sau khi lắp đặt vận hành đúng thiết kế đã được phê duyệt, tạo ra được sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật của Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn.

• Bảo hành dây chuyền sản xuất sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng trong thời gian 12 tháng.

5. Thời gian thực hiện: 03 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác và được chủ đầu tư tạm ứng, thanh quyết toán giá trị theo tiến độ thực hiện hợp đồng.

6. Quyền lợi của đơn vị hợp tác đầu tư: Được Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn thanh toán nguồn vốn đầu tư theo tiến độ thoả thuận giữa hai bên.

Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi và Đơn vị hợp tác đầu tư.

Phương án hợp tác đầu tư chi tiết xin liên hệ trực tiếp với:

Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn

Địa chỉ trụ sở: Tổ 10, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đầu mối tiếp nhận: Lục Văn Trưởng. Chức vụ: Phó tổng giám đốc

Điện thoại: 0968103696

Email: luctruongbk88@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!