UBND huyện Võ Nhai thông báo việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

TNĐT 00:09, 08/02/2023

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Võ Nhai năm 2023

 

UBND huyện Võ Nhai thông báo việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Võ Nhai năm 2023 như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 125 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm cần tuyển:

2.1. Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 60 chỉ tiêu.

2.2. Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 37 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên tiểu học dạy các môn chung: 21 chỉ tiêu;

- Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh: 11 chỉ tiêu;

- Giáo viên tiểu học dạy Tin học: 05 chỉ tiêu.

2.3. Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): 28 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên THCS dạy Toán: 10 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS dạy Ngữ văn: 06 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS dạy Địa lý: 02 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS dạy Tiếng Anh: 02 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS dạy Tin học: 05 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS dạy Thể dục: 03 chỉ tiêu.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND huyện Võ Nhai được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Võ Nhai tại địa chỉ: http://vonhai.thainguyen.gov.vn .

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 08/02/2023 đến hết ngày 09/3/2023 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ: Tổ dân phố Tiền Phong, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

5. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Việc tuyển dụng được tổ chức bằng hình thức xét tuyển, thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

Vòng 2:

Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn.