Xã Yên Ninh đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

16:12, 25/03/2022

Ngày 25-3, xã Yên Ninh (huyện Phú Lương) tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Yên Ninh bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011. Để hoàn thành các tiêu chí, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể từ xã đến xóm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí với những kết quả nổi bật, như: 100% các tuyến đường trục xã, liên xã được cứng hóa; 14/14 xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,32 triệu đồng/người/năm (tăng 27,32 triệu đồng so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,62% (giảm 46,38% so với năm 2011); xã không còn nhà tạm, nhà dột nát… Tổng nguồn lực huy động để đầu tư xây dựng nông thôn mới  của địa phương là trên 136 tỷ đồng.

Nhân dịp này, UBND xã Yên Ninh đã khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.