Phú Bình: Tổ chức thi tuyến đường hoa phụ nữ

Nguyễn Chi (Phú Bình) 10:01, 04/03/2023

Nhằm duy trì, chỉnh trang các tuyến đường hoa, đồng thời nâng cao ý thức, vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Bình đang tổ chức Cuộc thi tuyến đường hoa đẹp.

Tuyến đường hoa ở xã Dương Thành( Phú Bình).
Tuyến đường hoa ở xã Dương Thành( Phú Bình).

Theo đó, mỗi xã, thị trấn lựa chọn ít nhất 2 tuyến đường hoa để tham gia Cuộc thi với tiêu chuẩn: Chiều dài mỗi bên của tuyến đường hoa từ 200m và 500m trở lên, chiều rộng hàng hoa là 30cm.

Việc chấm điểm được dựa theo các tiêu chí: Chiều dài của tuyến đường hoa, chất lượng hoa, sự đa dạng của các loại hoa, tuyến đường hoa sạch - đẹp, có cắm biển tự quản…

Tại Cuộc thi này, Hội LHPN huyện Phú Bình sẽ trao trưởng và giấy chứng nhận cho các tuyến đường hoa tham dự và trao giải tập thể cho Hội LHPN xã, thị trấn có nhiều tuyến đường hoa dự thi và đạt chất lượng cao.

Việc tổ chức thi tuyến đường hoa nhằm động viên, khích lệ Hội LHPN các xã, thị trấn tiếp tục nhân rộng mô hình này. Đây cũng là cách làm hiệu quả để tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong xây dựng nông thôn mới.

Được biết, từ nhiều năm nay, Hội LHPN 20 xã, thị trấn của huyện Phú Bình đã duy trì và nhân rộng mô hình tuyến đường hoa. Đây được coi là một trong những nội dung công việc của Hội LHPN các cấp tham gia thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều chi hội đã thành lập tuyến đường phụ nữ tự quản trồng, chăm sóc định kỳ tuyến đường hoa. Đến nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn đã hình thành được các tuyến đường hoa, với tổng chiều dài trên 165km.