Phú Bình: Dành gần 7 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất văn hóa

Nguyễn Chi (Phú Bình) 11:37, 22/09/2023

Nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể thao của người dân, trong giai đoạn 2022-2025, huyện Phú Bình đầu tư gần 7 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa cho các xóm, tổ dân phố.

Nhà văn hoá xóm Phẩm 1 xã Dương Thành được khởi công xây dựng tháng 6-2023, với diện tích 280m2, kinh phí gần 1 tỷ đồng.
Nhà văn hóa xóm Phẩm 1, xã Dương Thành, được khởi công xây dựng tháng 6/2023, với diện tích 280m2, kinh phí đầu tư gần 1 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, huyện Phú Bình có 259/261 xóm, tổ dân phố đã có nhà văn hóa. Trong đó có 65% nhà văn hóa đạt chuẩn.

Trong giai đoạn 2022-2025, UBND huyện phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đầu tư cải tạo, sửa chữa 2 sân vận động xã (Tân Khánh, Dương Thành), với kinh phí 1 tỷ đồng/sân vận động; xây mới 18 nhà văn hóa xóm (hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà văn hóa), sửa chữa 37 nhà văn hóa xóm (hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà văn hóa); hỗ trợ mua sắm 44 bộ dụng cụ phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao cho nhân dân (với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/bộ). Tổng kinh phí đầu tư cho các công trình là 6,97 tỷ đồng.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân các địa phương đã đối ứng kinh phí để xây dựng, sửa chữa các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố đảm bảo theo tiêu chí đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn.